Програмна система

дневен режим

дневен режим целодневно обучение

седмично разписание начален етап

седмично разписание  прогимназиалн  етап

Награда от конкурс

"еко коледа"

 

играем и творим

 

НА ТЪРЖЕСТВО