ПРОЕКТ "ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ"

Проект "твоят час"

обществен съвет

график на часовете

групи занимания по интереси

Групи за обучителни затруднения

ДОКУМЕНТИ

Награда от конкурс

"еко коледа"

 

играем и творим

 

НА ТЪРЖЕСТВО