Препис от решение №27 Система от правила и критерии за прием на ученици в първи клас