тема "Дигитализация в управлението на образователната институция чрез уеб базирани решения",
обучителна институция РААБЕ България ЕООД, период на обучение 04.07.2022 г. до 05.07.2022 г.

Награда от конкурс

"еко коледа"

 

играем и творим

 

НА ТЪРЖЕСТВО