програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвимите групи

Награда от конкурс

"еко коледа"

 

играем и творим

 

НА ТЪРЖЕСТВО