покана № 3 за участие в редовно заседание на Обществения съвет

Покана за провеждане на заседание №2 на обществен съвет

пОКАНА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ