покана № 3 за участие в редовно заседание на Обществения съвет

протокол за проведен съвет №2 на обществен съвет

Покана за провеждане на заседание №2 на обществен съвет

пОКАНА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ

ЗАПОВЕД ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПОИМЕНЕН СЪСТАВ НА оБЩЕСТВЕН СЪСТАВ

СПИСЪК НА ПРИСЪСТВАЩИТЕ НА ЗАСЕДАНИЕ ЗА УЧРЕДЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ

ДОКУМЕНТИ

Награда от конкурс

"еко коледа"

 

играем и творим

 

НА ТЪРЖЕСТВО