През месец септември за втора учебна година бе  проведено анкетно проучване във Второ основно училище ”Н.Й. Вапцаров” – гр. Търговище  във връзка с Проект „Твоят час” за интересите и нуждите на учениците от I до VII клас.  След анализ на резултатите бяха сформирани три групи за дейности по интереси и пет  групи за дейности, свързани с преодоляването на обучителни затруднения от учениците.

  Благодарение на екипната работа учениците успяват да обогатят своите знания за строежа на езика, за езиковите и речевите единици, за някои правоговорни, правописни, пунктуационни и граматически норми.

  Задълбочават   уменията да преразказват, да четат по роли и изразително,  да участват в роля при драматизация на литературно произведение, словесно обрисуване, илюстриране и др.

  Допълват и разширяват  знанията по математика и се създава  траен интерес у учениците към практическо приложение на математическите знания. По интересен и занимателен начин в обучението, децата съпреживяват  вълнуващи моменти.

 
 

ДОКУМЕНТИ

Награда от конкурс

"еко коледа"

 

играем и творим

 

НА ТЪРЖЕСТВО